Vsop spol. s r.o.

Nosníky a trny - pro stavební konstrukce

Kromě tohoto přehledu naších výrobků k dispozici je Příručka pro projektanty obsahující způsob osazení jednotlivých prvků pro stavební konstrukce, včetně řešení požarní odolnosti.

Nosník PTM

 • Vyrábí se ve třech únosnostech pro tloušťku stropní desky 160 – 250 mm.
 • Základní a nejvíce používaný prvek a sloužící pro přerušení tepelného mostu v balkónových deskách a ochozech.

Nosník PTME

 • Nový vyvíjený typ. Vyrábí se ve třech únosnostech pro tloušťku stropní desky 160 – 250 mm.
 • Ekonomická verze základního nosníku PTM pro přerušení tepelného mostu.

Nosník PTM-R

 • Vyrábí se ve třech únosnostech pro tloušťku stropní desky 160 – 250 mm.
 • Slouží pro přerušení tepelného mostu v kolmých částech rohů balkónových desek a ochozů. Horní prut je uložen níž proto, aby nedošlo ke vzájemné kolizi v kolmém směru se základním typem.

Nosník PTM-PTH

 • Vyrábí se ve třech únosnostech pro tloušťku stropní desky 230 a 250 mm.
 • Slouží pro přerušení tepelného mostu v balkónech a ochozech, vytvořených z jednotlivých nosníků v keramických nebo porobetonových stropech.

Nosník PTM-D

 • Vyrábí se ve třech únosnostech pro tloušťku stropní desky 160 – 250 mm.
 • Slouží pro přerušení tepelného mostu ve vnitřních částech stropních desek. Nosník může být namáhán kladným i záporným ohybovým momentem a posouvající silou.

Nosník PTM-Q

 • Vyrábí se ve dvou únosnostech pro tloušťku stropní desky 160 – 250 mm.
 • Slouží pro přerušení tepelného mostu v deskách tam, kde není nutné přenášet ohybové momenty. Nosník přenáší pouze smykové síly a v konstrukci vytváří plastický kloub.

Nosník PTM-W

 • Vyrábí se ve třech únosnostech pro tloušťku stropní desky 160 – 250 mm.
 • Slouží pro přerušení tepelného mostu v deskách při jejím uložení na průvlak nebo na stěnu. Minimální tloušťka průvlaku nebo stěny musí být 250 mm. Nosník přenáší buď kladné nebo záporné ohybové momenty ze statického rámového rohu (záleží na umístění svislé části).

Nosník PTM-A

 • Vyrábí se v jedné únosnosti pro tloušťku atiky 160 – 250 mm.
 • Slouží pro přerušení tepelného mostu v atikách nad stropními deskami.

Trn DS 40

 • Vyrábí se ve dvou typech a lze jej použít pro tloušťku stropní desky 160 – 300 mm.
 • Slouží pro kluzné dilatační spojení stropních desek. Umožňuje jednosměrný i obousměrný pohyb konstrukce v dilataci.

Trn DS 70

 • Vyrábí se ve dvou typech a lze jej použít pro tloušťku stropní desky 160 – 300 mm.
 • Slouží pro kluzné dilatační spojení stropních desek. Umožňuje jednosměrný i obousměrný pohyb konstrukce v dilataci.

Trn DS 30-H

 • Vyrábí se v jednom typu a lze jej použít pro tloušťku schodišťové desky 140 – 300 mm.
 • Slouží pro protihlukové uložení schodišťových ramen nebo podest do stěn a věnců.

Trn DS D16-20-25

 • Vyrábí se ve třech typech a lze jej použít pro tloušťku stropní desky 160 – 300 mm.
 • Slouží pro kluzné dilatační spojení stropních desek. Umožňuje jednosměrný pohyb konstrukce v dilataci.

Deska PH

 • Desky z pryžé ELASTON ELTEC v tloušťce 10 mm slouží jako odhlučnění boční hrany ramene nebo podesty a svislé betonové anebo zděné stěny.
 • Desky z tvrdé pryže A9506 BVL v tloušťce 10 mm slouží pro protihlukové uložení chodišťových ramen nebo podest do stěn, na věnce a stropní desky.

Bytový dům Třebeš, Hradec Králové